ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

SFERA POŁUDNIE - WNIOSKI PO LOSOWANIU

Wnioski po losowaniu: pierwszy (U) nr oznacza wniosek wytypowany do podpisania umowy deweloperskiej, drugi (R) wniosek - rezerwa.   

Budynek - oznaczenie robocze

Kondygnacja

Numer mieszkania

Powierzchnia [m2]

Kategoria

Cena brutto [zł]

Cena jednostkowa zł/m2

Wnioski po losowaniu
(pierwszy (U) nr oznacza wniosek wytypowany do podpisania umowy deweloperskiej, drugi (R) wniosek - rezerwa)

A1

1

1

37,18

M-2

206 500,00 zł

5 554,06

U. 9130

R. 5210

A1

1

2

40,36

M-2

230 500,00 zł

5 711,10

U. 4023

R. 2244

A1

1

3

63,55

M-4

363 000,00 zł

5 712,04

U. 1494

R. 1947

A1

2

4

63,13

M-4

360 500,00 zł

5 710,44

U. 5058

R. 1989

A1

2

5

40,11

M-2

235 500,00 zł

5 871,35

U. 1995

R. 4795

A1

2

6

63,37

M-4

372 000,00 zł

5 870,29

U. 0308

R. 1256

A1

3

7

63,13

M-4

350 500,00 zł

5 552,04

U. 1001

R. 2019

A1

3

8

40,11

M-2

229 000,00 zł

5 709,30

U. 1809

R. 2340

A1

3

9

63,37

M-4

362 000,00 zł

5 712,48

U. 3003

R. 0110

A2

1

1

37,18

M-2

206 500,00 zł

5 554,06

U. 0312

R. 1604

A2

1

2

40,36

M-2

230 500,00 zł

5 711,10

U. 2432

R. 5408

A2

1

3

63,55

M-4

363 000,00 zł

5 712,04

 0134 - wniosek bez losowania, złożony jako jedyny dla przedmiotowego mieszkania

A2

2

4

63,13

M-4

360 500,00 zł

5 710,44

U. 2316

R. 1910

A2

2

5

40,11

M-2

235 500,00 zł

5 871,35

U. 2907

R. 8593

A2

2

6

63,37

M-4

372 000,00 zł

5 870,29

U. 2893

R. 4569

A2

3

7

63,13

M-4

350 500,00 zł

5 552,04

U. 1997

R. 1967

A2

3

8

40,11

M-2

229 000,00 zł

5 709,30

U. 2812

R. 1962

A2

3

9

63,37

M-4

362 000,00 zł

5 712,48

U. 1993

R. 2312

A3

1

1

37,18

M-2

206 500,00 zł

5 554,06

U. 0313

R. 2525

A3

1

2

40,36

M-2

230 500,00 zł

5 711,10

U. 5050

R. 1610

A3

1

3

63,55

M-4

363 000,00 zł

5 712,04

3110 - wniosek bez losowania, złożony jako jedyny dla przedmiotowego mieszkania

A3

2

4

63,13

M-4

360 500,00 zł

5 710,44

U. 1503

R. 0206

A3

2

5

40,11

M-2

235 500,00 zł

5 871,35

U. 1313

R. 3582

A3

2

6

63,37

M-4

372 000,00 zł

5 870,29

U. 0000

R. 2003

A3

3

7

63,13

M-4

350 500,00 zł

5 552,04

U. 3011

R. 3459

A3

3

8

40,11

M-2

229 000,00 zł

5 709,30

U. 7247

R. 0126

A3

3

9

63,37

M-4

362 000,00 zł

5 712,48

U. 1109

R. 3012

B1

1

1

62,74

M-4

348 500,00 zł

5 554,67

U. 1305

R. 1612

B1

1

2

48,96

M-3

280 000,00 zł

5 718,95

U. 3593

R. 1900

B1

1

3

39,72

M-2

214 000,00 zł

5 387,71

U. 0403

R. 1234

B1

2

4

39,53

M-2

213 000,00 zł

5 388,31

U. 1810

R. 0501

B1

2

5

48,96

M-3

280 000,00 zł

5 718,95

U. 3557

R. 1881

B1

2

6

48,96

M-3

287 500,00 zł

5 872,14

U. 6371

R. 3031

B1

2

7

39,59

M-2

220 000,00 zł

5 556,96

U. 7536

R. 4187

B1

3

8

39,38

M-2

212 500,00 zł

5 396,14

U. 5555

R. 2115

B1

3

9

48,96

M-3

272 000,00 zł

5 555,56

U. 3405

R. 2706

B1

3

10

48,96

M-3

280 000,00 zł

5 718,95

U. 1303

R. 4794

B1

3

11

39,46

M-2

213 000,00 zł

5 397,87

U. 2222

R. 6364

 

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 33 635 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy